همايش ها
کارگاه آموزشی 1394 درج خبر 1394/7/11
زمان: شنبه 11 مهر 1394
مكان:


کارگاه های آموزشی- پژوهشی مسابقات قهرمانی کشور دانشگاه پیام نور1394

 

ر

عنوان کارگاه

نام مدرس

محل برگزاری دانشگاه پیام نور استان

تاریخ برگزاری

فایل کارگاه

1

طراحی برنامه تمرینی کار با وزنه

دکتر عبدالمهدی نصیرزاده

قم

9/6/94

 

2

رویکردهای نوین در آماده سازی ورزشی

دکتر حمید رجبی

قم

10/6/94

 رویکردهای نوین

3

دانش افزایی مکمل های ورزشی

اقای  بهمن دل افروز

قم

11/6/94

 

4

طراحی برنامه تمرینی برای ورزشکاران

آقای قدرتی

همدان

18/6/94

 

5

علم تمرین

دکتر عبدالحسین پرنو

همدان

19/6/94

 

 کلیه شرکت کنندگان گواهی شرکت دریافت خواهند نمود 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر

 
     
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما