همايش ها
تیترکیکبوکسینگ
اولین سمینار اموزشی تربیت تخصصی امدادگران ورزشهای رزمی کشور درج خبر 1397/4/10
زمان: پنجشنبه 4 مرداد 1397
مكان: تهران - خیابان ظفر - سرای محله زرگنده
برگزار كنندگان: شرکت آرتین دانشگاه پیام نور

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر