اخبار
الیبی
پیام نور مرکزی میزبان دومین دوره مسابقات پرس سینه و پاورلیفتینگ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور درج خبر 1397/9/10
پیام نورمیزبان دومین دوره مسابقات پرس سینه وپاورلیفتینگ دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور شد
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از میزبانی پیام نور اراک جهت برگزاری دومین دوره مسابقات پرس سینه وپاورلیفتینگ دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی سراسر کشور خبرداد وافزود این مسابقات ازتاریخ ۲۰ آذرماه سالجاری به مدت ۴ روز در اراک بارگزار خواهد شد
ریس انجمن پاورلیفتینگ وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری افزود مسابقات براساس قوانین ومقررات Ipf در هشت دسته وزنی ۵۹؛ ۶۶؛۷۳؛ ۸۳؛ ۹۳ ؛۱۰۵ ؛۱۲۰ ومثبت ۱۲۰ کیلو برگزار خواهد شد وی خاطر نشان ساخت مسابقات با یک کیلو ارفاق وزن برگزار خواهد شد
نصیرزاده خاطر نشان ساخت ۳۰ دانشگاه جهت حضور دراین مسابقات اعلام آمادگی نموده اند که می تواند با یک تیم کامل پرس سینه ویک تیم کامل پاورلیفتینگ دراین مسابقات شرکت کنند وی خاطر نشان یک ورزشکار هم می تواند درمسابقات پرس وهم در مسابقات پاورلیفتینگ شرکت کند واز این بابت ممنوعیتی وجودندارد همچنین یک تیم می توانند دریک وزن دو ورزشکار را شرکت دهد که ازاین بابت هم ممنوعیتی وجود ندارد
مسول برگزاری  این دوره از مسابقات افزود بخشنامه وآیین نامه فنی مسابقات به دانشگاه هایی که اعلام آمادگی کرده بودند ارسال گردیده است وانشالله پذیرش تیم های شرکت کننده از ساعت ۱۴ روز ۲۰ آذرماه انجام خواهد شد وزن کشی متقاضیان پرس سینه عصر روز ۲۰ آذر ماه در هر هشت وزن انجام خواهد شد ومسابقات پرس سینه روز ۲۱ آذرماه برگزار خواهد شد ووزن کشی پاورلیفتینگ عصر روز ۲۱ آذرماه برگزار خواهد شد
نصیرزاده خاطر نشان ساخت به نفرات اول تا سوم در هریک از رشته های پرس سینه وپاوزلیفتینگ حکم ومدال قهرمانی وبه کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور اهدا خواهد
لازم به توضیح است اولین دوره مسابقات پرس سینه وپاورلیفتینگ  سال گذشته به میزبانی دانشگاه قم برگزار شد که امسال دومین دوره مسابقات قهرمانی پرس سینه وپاورلیفتینگ دانشجویان است که به میزبانی پیام نور مرکزی برگزار خواهد شد


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر