اخبار
امور
کارگاه آموزشی تحت عنوان آشنایی با جنبش پارالمپیک و مشارکت جامعه - 1397/9/15 - دانشگاه الزهرا درج خبر 1397/9/14

با عنایت به ضرورت آشنایی حوزه ورزش دانشجویی با اهداف جنبش پارالمپیک، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تهران در نظر دارد همزمان با روز جهانی معلولین و روز دانشجو، کارگاه آموزشی به عنوان "آشنایی با جنبش پارالمپیک و مشارکت جامعه را در تاریخ 1397/9/15 برگزار نماید. شایان ذکر است گواهی شرکت برای افراد صادر خواهد شد در ضمن هزینه اسکان و ناهار با شرکت کنندگان می باشد.
شرایط حضور
واریز مبلغ 50 هزار تومان به حساب بانک ملی 217712900207 ، درآمد اختصاصی معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا. جهت هماهنگی و تایید مبلغ واریزی برای حضور با تلفکس 02188049810 و 09123102613 ، تماس حاصل نمایید.
مدرس: آقای فلیپ رودریگرز از کمیته بین المللی پارالمپیک
مکان: تهران - ونک - ده ونک - دانشگاه الزهرا - درب شمالی - ساختمان خوارزمی - سالن دکتر پورانی.
زمان: 15 آذر 97 - از ساعت 9 الی 17
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر