باشگاه فرهنكي _ورزشي دانشگاه پيام نور
کشتی
 
مرحله اول رقابت های کشتی فصلی جایزه بزرگ باشگاه های کشتی فرنگی کشور ظهر امروز (جمعه 6/4/93) در قزوین پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، تیم های اول تا سوم این رقابت ها به ترتیب ده، هفت و نیم و پنج میلیون تومان جایزه نقدی دریافت می کنند. همچنین به کشتی گیران اول تا سوم نیز به ترتیب پنج، سه و دو میلیون تومان جایزه نقدی اهدا می شود.
در پایان این رقابت ها تیم شهدای هفتم تیر قهرمان شد و تیم های مرکز جراحی پاستور اندیمشک، صبای قم، پیام نور تهران و شورای شهر و شهرداری کرج دوم تا پنجم شدند.

رده بندی انفرادی این مسابقات نیز به شرح زیراست:
59کیلوگرم: 1- عبدالمحمد پاپی (اندیمشک) 2- محمد نوربخش (هفتم تیر) 3- شاهین فلاحی (صبای قم)
66کیلوگرم: 1- ابوذر نورزاده (شهرداری کرج) 2وحید میرفتح‌الهی (هفتم تیر) 3- حمید زارع (صبای قم)
71کیلوگرم: 1- رسول گرمسیری (اندیمشک) 2- داود رستمی (هفتم تیر) 3- بهرام جلالی (صبای قم)
75کیلوگرم: 1- یوسف اخباری (هفتم تیر) 2- امیر حسین مولایی (صبای قم) 3- فرشاد بلفکه(پیام نور)
80کیلوگرم: 1- مهدی هدایی (اندیمشک) 2- علی زینتی رفاه (صبای قم) 3- یوسف قادریان (هفتم تیر)
85کیلوگرم: 1- مهدی ابراهیمی (صبای قم) 2- ابوالفضل فلاح دوست (پیام نور) 3- محمد رسولی (اندیمشک)
98کیلوگرم: 1- داود عابدین زاده(هفتم تیر) 2- صمد کاظمی (پیام نور) 3- یحیی جصاص (صبای قم)
130کیلوگرم: 1- بهنام مهدی زاده (صبای قم) 2- مسعود نعمت چکانی (اندیمشک) 3- مجید علیاری (هفتم تیر)

رده بندی تیمی: 1- شهدای هفتم تیر 2- مرکز جراحی پاستور اندیمشک 3- صبای قم 4- پیام نور تهران 5- شورای شهر و شهرداری کرج


نتایج کامل تیم به تیم این رقابت ها به شرح زیر است:
صبای قم 28 پیام نور7
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی تیم پیام نور در ابتداآمده است)
59کیلوگرم: مرتضی قاسمی راد 2- شاهین فلاحی 8 (امتیاز مثبت5)
66کیلوگرم: ایوب گراوند حاضر نشد- حمید زارع (امتیاز مثبت 5)
71کیلوگرم: پژمان پشتام 12- بهرام جلالی 3 (امتیاز مثبت 4- 1)
75کیلوگرم: فرشاد بلفکه 4امیر حسین مولایی 6 (امتیاز مثبت 5)
80کیلوگرم: فواد کریمی صفر- علی زینتی رفاه2(امتیاز مثبت 3)
85کیلوگرم: ابوالفضل فلاح دوست صفر- مهدی ابراهیمی 10 (امتیاز مثبت 4)
98کیلوگرم: صمد کاظمی 6- مهدی عسکری زاده صفر (امتیاز مثبت 3)
130کیلوگرم: علی خلج صفر- بهنام مهدی زاده 4 (امتیاز مثبت 5)
جمع امتیاز: 24- 32
جمع امتیاز مثبت: 7- 28
برد انفرادی: 2- 6

شهدای هفتم تیر تهران 17 مرکز جراحی پاستور اندیمشک
نتایج انفرادی این مسابقه به شرح زیر است: (اسامی شهدای هفتم تیر در ابتدا آمده است)
59کیلوگرم: محمد نوربخش8- عبدالمحمد پاپی 11 (امتیاز مثبت 1- 3)
66کیلوگرم: وحید میرفتح‌الهی 3- یوسف حاج ابراهیم یک (امتیاز مثبت 3- 1)
71کیلوگرم: داود رستمی  صفر- رسول گرمسیری 9(امتیاز مثبت صفر- 5)
75کیلوگرم: یوسف اخباری 9- فرشاد رستمی کیا 7 (امتیازمثبت 3- 1)
80کیلوگرم: یوسف قادریان 5- مهدی هدایی 3 (امتیاز مثبت 3- 1)
85کیلوگرم: علی شریفی 3- محمد رسولی 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
98کیلوگرم: داود عابدین زاده 8- مرتضی دریکوند صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130کیلوگرم: مجید علیاری صفر- مسعود نعمت چکانی 5 (امتیاز مثبت صفر- 3)
امتیاز مثبت: 17- 15
بردانفرادی: 5- 3


صبای قم 23 شورای شهر و شهرداری کرج 14
59کیلوگرم: شاهین فلاحی 2- مصیب اکبری 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
66کیلوگرم: حمید زارع صفر- اباذر نورزاده 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
71کیلوگرم: بهرام جلائی 2- محمد کریمی 4 (امتیاز مثبت 1- 3)
75کیلوگرم: امیر حسین مولایی 8- امین شاه پروری (امتیازمثبت 4- صفر)
80کیلوگرم: علی زینتی رفاه 5- سهیل رئیسی صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
85کیلوگرم: مهدی ابراهیمی- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)
98کیلوگرم: یحیی جصاص 4- روح اله عزیزخانی 1 (امتیاز مثبت 3- 1)
130کیلوگرم: بهنام مهدیزاده- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)
جمع امتیاز مثبت: 14-23
برد انفرادی: 5- 3


مرکز جراحی پاستور اندیمشک 22- پیام نور تهران13
59کیلوگرم: عبدالمحمد پاپی 2- مرتضی قاسمی راد صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
66کیلوگرم: یوسف حاج ابراهیم- نماینده نداشت (امتیاز مثبت 5- صفر)
71کیلوگرم: رسول گرمسیری 12- پژمان پشتام صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
75کیلوگرم: فرشاد رستمی کیا یک – فرشاد بلفکه 10 (امتیاز مثبت 1- 4)
80کیلوگرم: مهدی هدایی 4- فواد کریمی 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
85کیلوگرم: محمد رسولی 3- ابوالفضل فلاحدوست 8 (امتیاز مثبت 1- 3)
98کیلوگرم: مرتضی دریکوند صفر- مهدی پورشایان 9(امتیاز مثبت صفر- 4)
130کیلوگرم: مسعود نعمت چکانی 2- علی خلج یک (امتیاز مثبت3- 1)

جمع امتیاز مثبت: 22- 13
برد انفرادی: 5- 3


صبای قم 17 - تیم کشتی فرنگی شهدای هفتم تیر 18
نتایج انفرادی به شرح زیر است: (اسامی تیم صبا در ابتدا آمده است)
59کیلوگرم: شاهین فلاحی صفر- محمدنوربخش 4 (امتیاز مثبت صفر- 5)
66کیلوگرم: حمید زارع صفر- وحید میرفتح‌الهی 4(امتیاز مثبت صفر- 5)
71کیلوگرم: بهرام جلالی 10- داود رستمی صفر (امتیاز مثبت4- صفر)
75کیلوگرم: امیرحسین مولایی یک- یوسف اخباری 3 (امتیاز مثبت 1-3)
80کیلوگرم: علی زینتی رفاه 3- یوسف قادریان 2 (امتیاز مثبت 3- 1)
85کیلوگرم: مهدی ابراهیمی 2- علی شریفی یک (امتیاز مثبت 5 –صفر)
98کیلوگرم: یحیی جصاص صفر- داود عابدین زاده 6 (امتیاز مثبت صفر- 4)
130کیلوگرم: بهنام مهدی زاده8- مجید علیاری صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
جمع امتیاز مثبت: 17-18
برد انفرادی: 4 – 4


پیام نور تهران 20 – شورای شهر و شهرداری کرج16
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است: (اسامی تیم پیام نور در ابتداآمده است)
59کیلوگرم: مرتضی قاسمی راد صفر- مصیب اکبری 9 (امتیاز مثبت 0-4)
66کیلوگرم: ایوب گراوند- اباذر نورزاده (گراوند حاضر نشد) (امتیاز مثبت 0-5)
71کیلوگرم: پژمان پشتام 3- محمد کریمی 3 (امتیاز مثبت 1- 3)
75کیلوگرم: فرشاد بلفکه 10- عابد بابکان صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
80کیلوگرم: فواد کریمی 11- امیر شاه پروری 3 (امتیاز مثبت 4- 1)
85کیلوگرم: ابوالفضل فلاح دوست 9- سهیل رئیسی صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
98کیلوگرم: صمد کاظمی 4- امید افتخاری اصلیک (امتیاز مثبت 5- صفر)
130کیلوگرم: علی خلج 4- روح اله عزیز خانی 7 (امتیازمثبت 1- 3)
جمع امتیاز مثبت: 20- 16
برد انفرادی: 4-4


صبای قم17-مرکزجراحی پاستور اندیمشک 19
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است(اسامی تیم قم در ابتدا آمده است):
59کیلوگرم: شاهین فلاحی صفر- عبدالمحمد پاپی 10 (امتیاز مثبت صفر- 4)
66کیلوگرم: حمید زارع 8- یوسف حاجابراهیم 8 (امتیاز مثبت 3- 1)
71کیلوگرم: بهرام جلالی یک – رسول گرمسیری 9(امتیاز مثبت 1- 4)
75کیلوگرم: امیر حسین مولایی 2- فرشاد رستمی کیا یک (امتیازمثبت 3- 1)
80کیلوگرم: علی زینتی رفاه صفر- مهدی هدایی 2 (امتیاز مثبت 0-5)
85کیلوگرم: مهدی ابراهیمی 3- محمد رسولی 13 (1- 4)
98کیلوگرم: یحیی جصاص9-مرتضی دریکوند (4- صفر)
130کیلوگرم: بهنام مهدیزاده 3- مسعود نعمت چکانی صفر (5- صفر)
جمع امتیاز مثبت: 17- 19
برد انفرادی: 4- 4


شورای شهر و شهرداری کرج 6- شهدای هفتم تیر تهران 32
نتایج انفرادی این دیدار به شرحزیر است (اسامی تیم کرج در ابتدا آمده است):
59کیلوگرم: مصیب اکبری (شرکتنکرد) – محمد نوربخش (امتیاز مثبت صفر- 5)
66کیلوگرم: اباذر نورزاده 2- وحیدمیرفتح‌الهی صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
71کیلوگرم: محمد کریمی (شرکت نکرد) - داود رستمی (امتیاز مثبت صفر- 5)
75کیلوگرم: عابد بابکان 2- یوسف اخباری 11(امتیاز مثبت 1- 4)
80کیلوگرم: امیر شاه پروری صفر- یوسف قادریان 9 (امتیازمثبت صفر- 4)
85کیلوگرم: سهیل رئیسی صفر- مهدی فلاح 6 (امتیاز مثبت 0-5)
98کیلوگرم: امید افتخاری اصل صفر- داود عابدین زاده 8 (امتیاز مثبت 0-4)
130کیلوگرم: روح اله عزیزخانی صفر- مجید علیاری 5 (امتیاز مثبت 0-5)
جمع امتیاز مثبت: 6- 32
برد انفرادی: 1- 7


شهدای هفتم تیرتهران 31- پیام نور تهران 4
نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم شهدای هفتم تیر در ابتدا آمده است):
59کیلوگرم: محمد نوربخش 4- مرتضی قاسمی راد صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)
66کیلوگرم: وحید میر فتح الهی- ایوب گراوند (حاضر نشد (امتیاز مثبت 5- صفر)
71کیلوگرم: داود رستمی 9- سعید حیدری صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
75کیلوگرم: یوسف اخباری – فرشاد بلفکه (حاضر نشد) (امتیاز مثبت 5- صفر)
80کیلوگرم: یوسف قادریان 6- فواد کریمی صفر (امتیاز مثبت0-3)
85کیلوگرم: علی شریفی صفر- ابوالفضل فلاح دوست 10 (امتیاز مثبت 0-4)
98کیلوگرم: داود عابدین زاده 9- مهدی پورشایان صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130کیلوگرم: مجید علیاری 2- علی خلج صفر (امتیاز مثبت 5- صفر)

جمعامتیاز مثبت: 31- 4
برد انفرادی: 7- 1


شورای شهر و شهرداری کرج 9مرکز جراحی پاستور اندیمشک 24
59کیلوگرم: مصیب اکبری 1- عبدالمحمد پاپی 10(امتیاز مثبت 1- 4)
66کیلوگرم: اباذر نورزاده- 11- یوسف حاج ابراهیم 2 (امتیازمثبت 4- 1)
71کیلوگرم: محمد کریمی (حاضر نشد)- رسول گرمسیری (امتیاز مثبت 0-5)
75کیلوگرم: امیر شاه پروری 2- فرشاد رستمی کیا 10 (امتیاز مثبت 1- 4)
80کیلوگرم: سهیل رئیسی صفر- مهدی هدایی 6 (امتیاز مثبت صفر- 5)
85کیلوگرم: نماینده نداشت- محمد رسولی (امتیاز مثبت صفر- 5)
98کیلوگرم: روح اله عزیزخانی8- مرتضی دریکوند صفر (امتیاز مثبت 4- صفر)
130کیلوگرم: امید افتخاری اصل (حاضرنشد) - مسعود نعمت چکانی (امتیاز مثبت صفر- 5)
جمع امتیاز مثبت: 10-29
برد انفرادی: 2- 6

نتايج مربوط به مسابقات ليگ تنيس روي ميز درون دانشگاهي پيام نور 1390
تاريخ شروع مسابقات در دور رفت: 14/7/1390
تاريخ پايان مسابقات در دور رفت: 19/8/1390
تاريخ شروع مسابقات در دور برگشت: 4/9/1390
تاريخ پايان مسابقات در دور برگشت: 1/10/1390
رئيس كميته داوران مسابقات: آقاي همت
تعداد و اسامي تيمها: 5 تيم 1- استان اصفهان 2- استان خراسان جنوبي 3- استان مركزي 4- استان يزد 5- استان اردبيل
تعداد و اسامي سرداوران: آقايان همت، سرحدي، جوذقي، حجازيان، عادل عليپور و شاملو.
تعداد و اسامي ناظرين مسابقات
رده بندي به ترتيب مقام:
مقام اول: استان اصفهان
مقام دوم: استان خراسان جنوبي
مقام سوم: استان مركزي
مقام چهارم: استان يزد
مقام پنجم: استان اردبيل
نايب قهرماني تيم كشتي فرنگي دانشگاه پيام نور در مسابقات ليگ كشتي فرنگي در سال 1389


دانشگاه پيام نور در سال 89 در ليگ  تنيس روي ميز استان تهران و كشتي فرنگي باشگاههاي كشور( جام خليج فارس)  حضور دارد.


اسامي اعضاي تيم : 

1- ايوب گراوند    2- مصيب اكبري  3- داوود هداوند  4-ميلاد مجيدي
  5- ابوذر علياري   6- فواد كريمي   7- حسن خدابنده لو  8- صباح شريعتي  9- سامان عزيزي  10- مهدي تاجيك 


مربيان : عبدالمهدي نصير زاده - محسن پودنكي - مهدي گودرزي      سرپرست : اصغر رضايي جم 

نتايج : 

هفته اول : فولاد اكسين خوزستان  6 - دانشگاه پيام نور 1

هفته دوم : برنا باطري شيراز 3 -
دانشگاه پيام نور 4

هفته سوم : پالايش گاز ايلام 3 -
دانشگاه پيام نور 4

هفته چهارم : صدرا سيستم  قم 1 -
دانشگاه پيام نور 6 

هفته پنجم :  فولاد اكسين خوزستان 6 - دانشگاه پيام نور 1 

هفته ششم : برنا باطري شيراز 2 _ 
دانشگاه پيام نور 5

هفته هفتم : دانشگاه پيام نور  5  _ پالايش گاز ايلام  2

هفته هشتم  : دانشگاه پيام نور_ صدرا سيستم قم  3   ( 8/9/89)در پايان دانشگاه پيام نور به
مقام دوم اين دوره از مسابقات  دست يافت ( 8/9/89)