نظر سنجي
لطفا نظرات و پيشنهادهاي خود را از طريق ايميل sport@pnu.ac.ir و يا از طريق نمابر 02122458203 ارسال فرماييد با تشكر
لطفا سوالات خود در خصوص ورزش دانشگاه پيام نور را به ايميل sport@pnu.ac.ir (ايميل اداره كل تربيت بدني) ارسال نماييد