برنامه راهبردی
اداره کل 91
برنامه راهبردی و کتاب راهنمای برگزاری رویدادهای ورزشی و ... دانشگاه پیام نور

مشاهده برنامه راهبردی اداره کل تربیت بدنی


کتاب راهنمای برگزاری رویدادهای ورزشی و المپیادها و... در دانشگاه پیام نور

این مجموعه شامل :

فصل اول: برنامه ریزی در ادارات تربیت بدنی
فصل دوم : مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش قهرمانی دانشگاهی
فصل سوم : مدیریت برگزاری رویدادهای ورزش همگانی -تفریحی دانشگاهی
فصل چهارم : مدیریت داوطلبان ورزشی دانشگاهی(نهضت داوطلبی)
فصل پنجم : برگزاری همایشها و کارگاه ها همزمان با رویدادهای ورزشی دانشگاهی


منتظر اعلام نظرها و پیشنهادهای کارشناسی هستیم

ایمیل جهت اعلام نظر :

sport@pnu.ac.ir
نظر سنجی
لطفا هرگونه نظر و پيشنهاد خود در خصوص مطالب سايت كل اداره تربيت بدني را اعلام فرماييد ؟
   
قالب
محتوا؟
متن
موارد زير اختياري مي باشد
نام
سن
پست الكترونيك
شهر
كشور
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
 


بيشتر