المپیادها
آرم اداره كل 90

مشاهده المپيادهاي برگزار شده در دانشگاه پيام نور

يونيورسيادها
اهداف فيزو:
فيزو جهت ارتقاء ارزش هاي ورزشي و تشويق به انجام فعاليت هاي ورزشي، همگام با روحيه دانشگاهي تاسيس و تصميم دارد اهداف زير را تحقق بخشد:
1-     گسترش ورزش در دانشگاه ها و مراكز آموزشي، جهت افزايش اعتبار خود و اعتبار جنبش ورزش.
2-     توسعه فدراسيون هاي ملي موجود در كشورهاي مختلف و حمايت روابط آنها با دولت.
3-     تعامل با كميسيون هاي مطالعاتي جهت تقويت روابط موجود بين دانشگاهها، حركت هاي ورزشي و دانشجويان.
4-     تعامل با مسئولين سياسي و اقتصادي و مطبوعات جهت دستيابي به راههاي جديد به منظور گسترش ورزش دانشگاهي در تمام كشورها.
5-     شناسايي برنامه توسعه از طريق آموزش و معيارهاي اخلاقي، همگام با تكامل وسائل آموزشي در سراسر جهان.
ميزبانان پيشين يونيورسياد:
·        سال 1959 شهر تورين (ايتاليا)                   سال 1961 شهر صوفيه (بلغارستان)
·        سال 1963 شهر پور توآلگرد (برزيل)           سال 1965 شهر بوداپست (مجارستان)
·        سال 1967 شهر توكيو (ژاپن)                     سال 1970 شهر تورينو (ايتاليا)
·        سال 1973 شهر مسكو (شوروي)                سال 1975 شهر رم (ايتاليا)
·        سال 1977 شهر صوفيه (بلغارستان)            سال 1979 شهر مكزيكو (مكزيك)
·        سال 1981 شهر بخارست (روماني)              سال 1983 شهر ادمونتون (كانادا)
·        سال 1985 شهر كوبه (ژاپن)                      سال 1987 شهر زاگرب (يوگسلاوي)
·        سال 1989 شهر دويسبورگ (آلمان)             سال 1991 شهر شفيلد (انگلستان)
·        سال 1993 شهر بوفالو (آمريكا)                  سال 1995 شهر فوكواوكا (ژاپن)
·        سال 1997 شهر سيسيل (ايتاليا)                  سال 1999 شهر بالما (اسپانيا)
·        سال 2001 شهر پكن (چين)                        سال 2003 شهر دايگو (كره جنوبي)
·        سال 2005 شهر ازمير (تركيه)                    سال 2007 شهر بانكوك (تايلند)
·        سال 2009شهرصربستان (بيست وپنجمين)
  سال 2011شنزن (چين)(بيست وششمين)
·        سال 2113 شهر كازان (روسيه) (بيست و هفتمين)